Kurumsal

Çevre Politikası

Kuruluşumuz, çevreye zararlı hiçbir faaliyetin sürdürülebilir olmasının mümkün olmayacağının bilinciyle bilim ve teknolojinin sağladığı imkânlar ölçüsünde çevreye zarar vermeden, çevre mevzuatlarına uyum içinde faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Amacımız, çevre faaliyetlerini çevre mevzuatı hedefleri doğrultusunda yürütmektir. Çevreye saygının insana saygı olduğu bilinciyle, çevrenin korunması ve geliştirilmesinde kişisel ve kurumsal katkı ve katılımın önemine inanan Firmamız; faaliyetlerinin çevreye olan etkisini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alarak, çalışanlarına ve topluma en üst düzeyde sağlıklı ve güvenli bir çevre sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu kapsamda;

Şantiyelerimizde Çevre bölümü tarafından, üretim süresince periyodik çevresel ölçümler yapılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’na verilen taahhütname ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesine çalışılmaktadır.

Whatsapp Whatsapp